اعضا - فاطمه مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی تاثیر پروتکل آشناسازی بر استرس و رضایتمندی بیماران کرونری فاطمه مقدم- سمیه برجی- سیده فریبا شرفی- ابوالحسن رفیعی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان امدادی ابهر تکمیل شده 1398
2 بررسی تاثیر روغن زیتون و پماد کالاندولا بر درماتیت دیاپر سمیه برجی- فاطمه مقدم- دکتر هادیلو دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان امدادی ابهر تکمیل شده 1399
3 تبیین تجربیات پرستاران بخش مراقبت ویژه درباره ارتباط با بیماران غیر هوشیار فاطمه مقدم- سعیده نوروزی- میترا پیامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان امدادی ابهر تکمیل شده 1398
4 بررسی حس انسجام ، سلامت معنوی و مقابله مذهبی در بیماران مزمن (دیابت نوع دو)... فاطمه مقدم، وحید احمدی فرد، محمد شیخی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان امدادی ابهر تکمیل شده 1398
5 بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به مراقبت معنوی و بررسی شایستگی آنان در ارائه مراقبت های معنوی... فاطمه مقدم، محمد زمانی، رضا مقدم دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری ابهر در حال اجرا -
6 تبیین تجارب کارکنان بهداشتی از فرایند تغییر سبک زندگی بهداشتی و عادی شدن رفتارها در دوران شیوع کووید... فاطمه مقدم، سیده فریبا شرفی، دکتر حسین مدنی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در حال اجرا -
:: ::