اعضا - فاطمه مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 تغذیه در بخش های مراقبت ویژه دانشکده پرستاری ابهر بیمارستان امدادی- سالن اجتماعات 1394
2 اورژانس های تنفسی کودکان دانشکده پرستاری ابهر بیمارستان امدادی- سالن اجتماعات 1395
3 کارگاه پروپوزال نویسی کمیته تحقیقات دانشکده دانشکده پرستاری ابهر 1397
:: ::