اعضا - فرانک سقطچی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرانک سقطچی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 ارزیابی گامای محیطی در فضاهای باز و بسته استان زنجان فرانک سقطچی مجتبی صلوتی اکبر اسلامی شانزدهمین کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکی دبی امارات 1387 پوسترى
2 پرتوهای گامای طبیعی در فصول مختلف سال در زنجان فرانک سقطچی اکبر اسلامی مجتبی صلوتی کنفرانس بین المللی رادیواکتیویته محیطی وین اتریش 1386 پوسترى
3 کنترل کیفی دستگاههای رادیولوژِ تشخیصی دانشگاه علوم پزشکی زنجان فرانک سقطچی مجتبی صلوتی محمد تقی بحرینی طوسی کنفرانس بین المللی کنترل کیفیت و تضمین کیفیت در پزشکی وین اتریش 1385 شفاهى
:: ::