اعضا - حسن رکنی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن رکنی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 مطالعه ژنومیکس بیماریها 1394
2 مطالعه ژنتیک میکروارگانیسمها 1390
:: ::