اعضا - حسن حسن زادآذر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن حسن زادآذر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 اصول نگهداری مواد غذایی حسن حسن زادآذر دانشگاه پیام نور 1397 1 تالیف
2 راهنمای بازرسی مبتنی بر خطر از کارخانجات مواد غذایی عادل میرزا علیزاده---حسن حسن زادآذر---رسول حاج حیدری دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396 1 ترجمه
:: ::