اعضا - حسن حسن زادآذر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن حسن زادآذر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کاردانی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارومیه ایران 1368 16.37
2 دکترای حرفه ای دامپزشکی DVM دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه ارومیه ایران 1376 16
3 PhD بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشگاه ارومیه ارومیه ایران 1391 18.37
:: ::