اعضا - کورش کمالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کورش کمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 آنالیزهای آماری مرسوم در تحقیقات علوم پزشکی پژوهشگاه ابن سینا تهران 1394
2 طراحی و اجرای کارآزمایی بالینی پژوهشگاه ابن سینا تهران 1394
:: ::