اعضا - صدیقه کمالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم صدیقه کمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی مامایی علوم پزشکی شیراز شیراز ایران 1375 03/17
2 کارشناسی ارشد مامایی علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 1379 58/18
:: ::