اعضا - صدیقه کمالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم صدیقه کمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
انتقال دانش به جامعه
# عنوان اثر یا فعالیت نشانى تاریخ
1 1 - آموزش اورژانس های زنان به دانشجویان حوزه علمیه زنجان مرکز حوزه علمیه زنجان 1382
:: ::