اعضا - صدیقه کمالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم صدیقه کمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 1 - بررسی تاثیر فنون آرامسازی بر قاعدگی دردناک اولیه اسپاسمودیک و احتقانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان صدیقه کمالی ، دکتر محمد علی قریشی زاده ، دکتر سکینه محمد علیزاده دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز تکمیل شده 1379
2 2- بررسی مقایسه ای فنون آرامسازی و هورمون درمانی جایگزینی بر اختلالات وازوموتور و پیامد آن در زنان یائسه صدیقه کمالی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1385
3 3 - بررسی تاثیر Sitting pelvic tilt exersice بر کمر درد در زنان نخست زا صدیقه کمالی ، الهام جعفری دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1387
4 4 - بررسی مشخصات قاعدگی و انواع اختلالات تجربه شونده در دانشجویان علوم پزشکی زنجان صدیقه کمالی، فاطمه محمدی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
5 5- بررسی ارتباط مقیاس علایم سالمندی با سطوح هورمون های جنسی در مردان بالاتر از 40 ساله مراجعه کننده به سازمان انتقال خون زنجان صدیقه کمالی ، الهام جعفری دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1389
:: ::