اعضا - علی پزشکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی پزشکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 انگل شناسی علوم آزمایشگاهی علی پزشکی - ایرج موبدی - میترا زارع بوانی انتشارات سنجش اول - انتشارات کانون فرهنگی آموزش 1385 تالیف
:: ::