اعضا - علی پزشکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی پزشکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی ارشد انگل شناسی علوم پزشکی تهران تهران ایران 1384
2 دکترای تخصصی انگل شناسی علوم پزشکی تهران تهران ایران 1390
:: ::