اعضا - مینا محبیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مینا محبیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Comparative evaluation of EGF in oral lichen planus and oral squamous cell carcinoma Farzaneh Agha-Hosseini, Mina Mohebbian, Mohammad-Reza Sarookani, Iraj Harirchi, Iraj Mirzaii-Dizgah Acta Medica Iranica مقاله کامل
2 بررسی میزان تظاهر نشانگر Fascin در عمق ناحیه لبهی مهاجم در کارسینوم سلول سنگفرشی دهان مقاله کامل
:: ::