اعضا - محمد علی مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد علی مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دندانپزشکی عمومی علوم پزشکی قزوین قزوین ایران 86/7/22
2 تخصص ترمیمی و زیبایی شهید صدوقی یزد ایران 90/4/13
:: ::