اعضا - سعیده مظلوم زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار سعیده مظلوم زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي رابطه سندروم متابوليك با الگوهاي اسپيرومتري در بالغين شركت كننده درمطالعه قلب سالم زنجان دکتر حسین چیتی- دکتر سعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
2 بررسي سطح آديپوسيتوكينها دركانسرمعده دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
3 بررسي فراواني سندروم متابوليك دربيماران مبتلابه استئوآرتريت دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
4 ارتباط درشت مغذيهاي دريافتي بانمايه توده بدن ودرصدچربي بدن درزنان 60-20ساله شاغل دربيمارستانهاي شهرزنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
5 بررسي ميزان بروز ديابت و عوارض ماكروواسكولار و ميكروواسكولار ناشي از هيپرگليسمي در افراد با اختلال قندخون ناشتا(IFG) شش سال پس از تشخيص اوليه دکتر فرانک شریفی- دکتر سعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
6 بررسي سطح سرمي گرلين درانواع بيماريهاي دستگاه گوارشي فوقاني تشخيص داده شده بوسيله اندوسكوپي دربيمارستان وليعصرزنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
7 بررسي تاثير آموزش روشهاي انتقال و پيشگيري AIDS/ HIV به روش خود آموز بر آگاهي و نگرش بهورزان مركز بهداشت شهرستان زنجان دکتر مسعود وکیلی- دکتر سعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
8 بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان ترم آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان نسبت به روش های جلوگیری از حاملگی اورژانس در سال 1387 دکتر اعظم ملکی- دکتر مسعود وکیلی- دکتر سعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1388
9 تطابق لپتین بند ناف و اندکس های رشدی در نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان ولیعصرعج زنجان در سال 1387 دکتر ملتی- دکتر کاظمی- دکتر سعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1388
10 بررسی تاثیر بتامتازون اينترا تكال در كاهش درد بعد از عمل سزارين در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان آ يت اله موسوي دکتر ترانه نقیبی- دکتر سعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
11 بررسي ميزان فيبر غذايي موجود در رژيم غذايي بيماران ديابتي نوع 2 دکتر مجید ولی زاده- دکتر سعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1389
12 بررسي شاخص هاي سلامت كودكان زير 6 سال استان به تفكيك شهرستانها درسال 1388 دکتر موسوی- دکتر سعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1389
13 بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان گروه سني زنان 45-60 ساله و عوامل تاثير گذار بر آن در دوران یائسگی در سال 1388 در شهرستان خدابنده دکتر فضلی- دکتر سعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1389
14 بررسي ارتباط بين مقياس علائم سالمندي مردان با سطوح هورمونهاي جنسي در مردان بالاي 40 سال مراجعه كننده به سازمان انتقال خون و بيمه تامين اجتماعي در سال 1387 دکتر فرانک شریفی- صدیقه کمالی- دکتر سعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1389
15 بررسی ميزان پروکلسی تونين PCT در کودکان سه ماهه تا 13 ساله مبتلا به سپسيس بستری در بخش اطفال و PICU بيمارستان آيت ا... موسوی زنجان و مقايسه آن با ميزان CRP و ESR در پيامد بالينی بيماران دکتر پور مشتاق- دکتر اسدی- دکتر سعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1392
16 مقایسه نقش روش آموزش بر پایه حل مشکل با روش سخنرانی در میزان یادگیری دانشجویان در بخش اطفال دکتر پریسا خوشنویس- دکتر صادق زاده- دکتر سعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1391
17 بررسي ارتباط بین سطح سرمي كلسيم منيزيوم و ويتامين D با ادیپوپكتين در زنان با PCOS و گروه شاهد آنها دکتر فرانک شریفی- مظلومی- دکتر سعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1389
18 طرح مداخله ای تغییر در سبک زندگی کودکان و نوجوانان در مدارس زنجان ( یک مطالعه سه ساله) دکتر فرانک شریفی- دکتر حسین چیتی- دکتر سعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1395
19 بررسی فراوانی آنتی ژن مدفوعی ژيارديا به وسيله روش های ELIZA و ديد مستقيم در کودکان با علايم بالينی مشکوک به ژيارديازيس مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بيمارستان آيت ا... موسوی زنجان دکتر زهره ترابی- دکترعاکفه احمدی افشار- دکترسعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1392
20 بررسي و شناخت وضعيت موجود آموزش باليني از ديدگاه فراگيران و اساتيد در دانشگاه علوم پزشكي زنجان دکتر بدو- دکتر نوریان- آربونی- دکترسعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1393
21 بررسی حساسیت، ویژگی و صحت تشخیصی high resolution CT scan در آسیب های منیسک بیماران مراجعه کننده به کلینیک ویژه بیمارستان آیت الله موسوی زنجان (92-1390) دکتر رامین فرزام- دکتر سعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1393
22 بررسی شيوع مصرف استروئيد های آنابوليک-آندروژنيک در ورزشکاران رشته پرورش اندام شهر زنجان در سال 1394 (طرح دانشجویی) دکترسعیده مظلوم زاده- سجاد سلطانی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1395
23 بررسی ويژگی‌های اپيدميولوژيک بيماران مبتلا به سرطان معده در استان زنجان از سال 1385 تا 1393 (طرح دانشجویی) دکترسعیده مظلوم زاده- نجفی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1396
24 تعیین میزان غلظت عناصر مس، روی، کادمیوم وسرب دردندانهای شیری کودکان ساکن زنجان توسط دستگاه پلاروگراف درسال 1392 دکتر بهاره ناظمی سلمان- بیات-دکترسعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1395
25 مقایسه خود ارزیابی کاری درکودکان مبتلا به سرطان خون با کودکان سالم ستاری- دکترسعیده مظلوم زاده (همکار) مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1397
26 شیوع و عوامل مرتبط با ترس از زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زنجان الهام جعفری- دکترسعیده مظلوم زاده (همکار) مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
27 بررسی فراوانی آلرژی غذايی در کودکان مهد کودک زنجان در سال 93 دکتر عاکفه احمدی افشار- دکترسعیده مظلوم زاده (همکار) مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1395
28 بررسی سطح فاکتورهای بیوشیمیایی خون در شهر زنجان در سال 1396 دکترسعیده مظلوم زاده- دکتر معصومه نمدیان مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
29 بررسی وضعیت سلامت روان و کیفیت زندگی در سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زنجان در سال 1395 دکترسعیده مظلوم زاده- فاطمه اسکندری مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1397
30 شیوع اختلالات روان‌شناختی و الگوهای شخصیتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دکتر ساعد- دکترسعیده مظلوم زاده (همکار) مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
31 بررسي ميزان مرگ ومير و بيماري زايي و كيفيت زندگي در بيماران دچار شكستگي هيپ ناشي از تروماي كم دکتر مجید ولی زاده- دکترسعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1389
32 تعيين مقاومت دارويی سويه های ايجاد کننده عفونت ادراری به روش MIC و ديسک ديفيوژن , در بيماران بستری در بيمارستان وليعصر زنجان دکتر افسانه کرمی- دکترسعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1391
33 شیوع نتایج غیرطبیعی اسمیر دهانه رحم و عوامل مرتبط با آن در زنان ساکن استان زنجان اعظم ملکی- الهه احمدنیا- سعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1393
34 بررسی آگاهی زنان زنجانی از فاکتورهای خطر مرتبط با پیامدهای نا مطلوب حاملگی و باور درونی در کنترل پیامد بارداریشان اعظم ملکی- سعیده مظلوم زاده دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1389
35 مقايسه سطح سرمي ويتامين D در زنان مبتلا به سرطان پستان با افراد سالم دکتر فلور فکور - دکترسعیده مظلوم زاده - دکتر مینوش مقیمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1393
36 بررسي فراواني سندرم متابوليك دربيماران بستري مبتلابه اختلال روانپزشكي درزنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
37 بررسي وضعيت كنترل قندخون ، عوارض مادري وجنيني مبتلايان به ديابت بارداري مراجعه كننده به كلينيك غدد زنجان ازسال 84 لغايت 88 دکتر مجید ولی زاده- دکتر سعیده مظلوم زاده (همکار) دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1392
38 بررسي ارتباط سطح آديپو نكتين سرم با پروگنوز بيماران مبتلا به نارسايي قلبي در مراجعه كنندگان به بيمارستان هاي زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
:: ::