اعضا - رباب نورمحمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رباب نورمحمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دوره دندانپزشکی عمومی قزوین قزوین ایران 1386 18.18
2 دوره دندانپزشکی تخصصی شهید بهشتی تهران ایزان 1393 17.01
:: ::