اعضا - مجید امین زارع


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مجید امین زارع | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضویت در کمیته اجرائی سمینار علمی-تخصصی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی در سال 1383
2 عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان طی 2 دوره عضویت
3 عضویت در کمیته فنی فراورده هاي گوشتی سازمان ملی استاندارد
4 عضو کمیته فنی و دبیرخانه آزمایشگاه های همکار و مجاز معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زنجان
5 عضویت در کمیته ناظر بر استاندارد غذای حلال
6 مدير اجرايي ششمين کنگره عناصر کمياب ايران
7 مدير برگزاري کارگاه منطقه اي مرورهاي کاکرين (Cochrane Review) در برنامه عملياتي مشترک دانشگاه ها توسط مرکز کاکرین ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشک
8 مدير برگزاري کارگاه منطقه اي پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) در برنامه عملياتي مشترک دانشگاه ها توسط مرکز کاکرین ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی
9 مدير اجرايي مجله انگليسي "انسان، محيط زيست و ارتقاء سلامت"، وابسته به دانشکده بهداشت و پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي زنجان
10 عضويت در کميته مرکزي پروژه کاهش ضايعات گوشت FAO در ايران (TCP-SNO-3501)
11 عضويت در جلسه "راهکار هاي پيشنهادي در وضعيت گوشت و پروتئين کشور" مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام
12 عضويت در کميته متناظر ایزو گوشت ، مرغ ، ماهی ، تخم مرغ و فراورده های آن ( ISO/TC34/SC6 )
13 مشاور معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي زنجان در امور "استانداردسازي و نمايه سازي نشريات علمي دانشگاه در نمايه هاي معتبر علمي بين
14 عضو شوراي اطلاع رساني معاونت فرهنگي و امور دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي زنجان
15 عضويت در کميته تضمين کيفيت و اعتبار بخشي بين المللي معاونت فرهنگي و امور دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي زنجان
16 رئيس مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي زنجان
17 عضويت در کميته تخصصي علوم پايه پزشکي دانشگاه علوم پزشکي زنجان
18 رئیس کمیسیون تدوین استاندارد "فرآورده های گوشتی عمل آوری شده پخته-ویژگی ها و روش های آزمون"
19 عضو کمیسیون تدوین استاندارد "سوسیس و کالباس گیاهی- ویژگی ها و روش های آزمون"
:: ::