اعضا - مجید امین زارع


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مجید امین زارع | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک m.aminzare@zums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Majid_Aminzare
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.com/citations?user=U6MbVGUAAAAJ&hl=en
نشانی پروفایل اسکوپوس https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56319685300
نشانی ارکید http://orcid.org/0000-0003-2316-7420
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل مجید امین زارع
آخرین رشته تحصیلى بهداشت مواد غذايي
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی دکترا
اطلاعات تماس
تلفن محل کار +98 2433772092
دورنگار
نشانی زنجان، انصاریه، خیابان پروین اعتصامی، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی
کدپستی
صندوق پستی
شهر Zanjan
کشور ایران
:: ::