اعضا - مجید امین زارع


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مجید امین زارع | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 تولید و فرمولاسیون فراورده های گوشتی و کنترل کیفیت آنها
2 آنالیز کيفيت میکروبی و شیمیایی گوشت و فراورده های گوشتی
3 تست های آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی نگهدارنده های مواد غذایی در محیط آزمایشگاهی
4 استخراج و تعیین خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس ها و عصاره های گیاهی در شرایط آزمایشگاه و مدل غذایی
5 مدلینگ تاثیر افزودنی های مواد غذایی بر میکروارگانیسم های بیماریزای مواد غذایی.
:: ::