اعضا - مجید امین زارع


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مجید امین زارع | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 تهیه فيلم هاي زيست تخريب پذير فعال نشاسته حاوی اسانس های زیره سیاه و آویشن شیرازی و بررسي خصوصیات ضدمیکروبی آنها در شرایط آزمایشگاهی زهرا عباسی، مجید امین زارع، محمد هاشمی، حسن حسن زاد آذر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1396
2 تهیه فيلم هاي زيست تخريب پذير فعال نشاسته حاوی اسانس های زیره سیاه و آویشن شیرازی و بررسي خصوصیات آنتی اکسیدانی آنها در شرایط آزمایشگاهی الهام امیری، مجید امین زارع، محمد هاشمی، حسن حسن زاد آذر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در حال اجرا 1396
3 بررسی کیفیت میکروبی کره های حیوانی موجود در سطح عرضه شهر زنجان ماهرخ فرقانی، حسن حسن زاد آذر، عهدیه سلیم، غلامعلی جعفری،مجید امین زارع کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1396
4 بررسی وضعیت غنی سازی آرد گندم با پرمیکس (آهن و اسید فولیک) در کارخانجات آرد استان زنجان در سال 1395 جلال حجازي، عادل ميرزا عليزاده، مجيد امين زارع کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1396
5 تاثیر استفاده از اسانس گیاهی کاکوتی و فیبر های مختلف خوراکی بر خصوصیات کیفی و عمر ماندگاری کالباس مارتادلا مجيد امين زارع، محمد هاشمي، الهام انصاريان دانشگاه علوم پزشکي زنجان و دانشگاه علوم پزشکي مشهد دانشگاه علوم پزشکي زنجان و دانشگاه علوم پزشکي مشهد در حال اجرا -
6 بررسی آلودگی میکروبی شیرینی های خامه‌ای عرضه شده در قنادی‌های سطح شهر زنجان حسن حسن زاد آذر، برزو طعامي، مجيد امين زارع کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در حال اجرا -
:: ::