اعضا - مجید امین زارع


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مجید امین زارع | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 آنالیز کيفيت میکروبی و شیمیایی گوشت و فراورده های گوشتی
2 استخراج و تعیین خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس ها و عصاره های گیاهی در محیط آزمایشگاه و مدل غذایی
3 ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی نگهدارنده های مواد غذایی در محیط آزمایشگاهی و مدل غذایی
4 آنالیز میکروبی و شیمیایی شیر و فرآورده های لبنی و بررسی تاثیر افزودنی های مواد غذایی بر افزایش عمر ماندگاری آنها
:: ::