اعضا - مجید امین زارع


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مجید امین زارع | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 روش های نوین نمونه برداری مواد غذایی معاونت غذا و داروی استان زنجان 94/6
2 افزودنی های مواد غذایی معاونت غذا و داروی استان زنجان 94/9
3 آشنایی با استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی معاونت غذا و داروی استان زنجان 94/9
4 کاهش ضايعات در زنجيره توليد و فرآوري گوشت سازمان غذا و کشاورزي ملل متحد (FAO) تحت پروژه TCP/SNO/3501 1395
:: ::