اعضا - آرش فرزان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آرش فرزان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 تقدیرنامه بابت کسب رتبه 8 کشوری آزمون ورودی دستیاری 1390
2 تقدیرنامه بابت کسب رتبه 10کشوری کنکور سراسری علوم تجربی 1384
:: ::