اعضا - سعید امانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سعید امانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 A study of Microbial Contamination of Operation Rooms in the Amiralmomenin Hospital of Zabol saeid amanloo, mohammad reza taghavi, vahid sepehr First International & 12 th Iranian Congress of Microbiology 2011 پوسترى
2 Investigation of Chlamydia pneumonia and mycoplasma pneumonia by multiplex PCR in clinical samples habib zeighami, morteza sattari, saeid amanloo the first iran congress of clinical microbiology 2007 پوسترى
3 A noval mechanism of HTLV- associated mylopathy/ tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) pathogenesis abbas pishdadian, susan ehteshami, jalil tavaholi, ali zamani, saeid amanloo, mohsen foroghi pour, mohammad reza ghaffari the first iran congress of clinical microbiology 2007 پوسترى
4 بررسی آلودگی برنج های مصرفی وارداتی به مایکوتوکسین و قارچ های مولد آن در شهر زابل سعید امانلو، محمدرضا رضایی کهخا، عباسعلی رمضانی، لیلا میر سومین همایش کشوری سموم طبیعی 1392 پوسترى
5 طراحی نرم افزار دیکشنری تخصصی قارچ شناسی پزشکی قابل نصب بر روی گوشی تلفن همراه سعید امانلو، داریوش رستمی، رضا دیده دار سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1391 پوسترى
6 تأثیر اجرای طرح درس آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل بر میزان یادگیری دانشجویا اتاق عمل رضا دیده دار، داریوش رستمی، سعید امانلو سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1391 پوسترى
7 برگزاری دوره مهارتهای بالینی تکمیلی برای دانشجویان رشته های هوشبری و اتاق عمل داریوش رستمی، سعید امانلو، رضا دیده دار سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1391 پوسترى
8 جداسازی و تشخیص مخمرهای چربی دوست مالاسزیا در بیماران مبتلا به تینه آ ورسیکالر سعید امانلو، معصومه شمس قهفرخی، مهدی فروزنده مقدم، حسن میرزا حسینی اولین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران 1390 پوسترى
9 راه اندازی محیط آموزشی مبتنی بر وب برای درس قارچ شناسی پزشکی سعید امانلو، غلامحسن حیدری، رضا دیده دار، الهه حقیقت منش اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات درنظام سلامت 1388 پوسترى
10 آموزش الکترونیک چالشی نو پیش روی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل محدثه مومنی، سعید امانلو، عباسعلی رمضانی، مرضیه سخاوتی، ایمان جهانیان اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت 1388 پوسترى
11 طراحی و اجرای بسته آموزشی فیزیولوژی پزشکی سعید امانلو، محمدحسن کریمفر، مصطفی نجاری بناب دومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 1387 پوسترى
12 آموزش الکترونیکی با استفاده از نرم افزار آموزشی قارچ شناسی پزشکی سعید امانلو، معصومه شمس قهفرخی، غلامحسن حیدری، زهره سادات هاشمی، مهین بدخش دومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 1387 شفاهى
13 شهرستان زابل یکی از کانونهای مهم سل در ایران سعید امانلو، محمدرضا تقوی، خلیل شهریاری، حسین بنازاده، حبیب ضیغمی نوزدهمین کنگره سراسری سل 1387 پوسترى
14 بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره های مختلف گیاه سالویا سهندیکا ( salvia sahendica ) بر روی تعدادی از باکتریهای بیماریزا حسین بنازاده باغی، سعید امانلو اولین کنگره میکروب شناسی بالینی. مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استا البرزی 1386 پوسترى
:: ::