اعضا - سعید امانلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سعید امانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 A study of Microbial Contamination of Operation Rooms in the Amiralmomenin Hospital of Zabol First International & 12 th Iranian Congress of Microbiology 2011 پوسترى
2 بررسی آلودگی برنج های مصرفی وارداتی به مایکوتوکسین و قارچ های مولد آن در شهر زابل سومین همایش کشوری سموم طبیعی 1392 پوسترى
3 برگزاری دوره مهارتهای بالینی تکمیلی برای دانشجویان رشته های هوشبری و اتاق عمل سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1391 پوسترى
4 تأثیر اجرای طرح درس آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل بر میزان یادگیری دانشجویا اتاق عمل سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1391 پوسترى
5 طراحی نرم افزار دیکشنری تخصصی قارچ شناسی پزشکی قابل نصب بر روی گوشی تلفن همراه سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1391 پوسترى
6 جداسازی و تشخیص مخمرهای چربی دوست مالاسزیا در بیماران مبتلا به تینه آ ورسیکالر اولین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران 1390 پوسترى
7 آموزش الکترونیک چالشی نو پیش روی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت 1388 پوسترى
8 راه اندازی محیط آموزشی مبتنی بر وب برای درس قارچ شناسی پزشکی اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات درنظام سلامت 1388 پوسترى
9 شهرستان زابل یکی از کانونهای مهم سل در ایران نوزدهمین کنگره سراسری سل 1387 پوسترى
10 آموزش الکترونیکی با استفاده از نرم افزار آموزشی قارچ شناسی پزشکی دومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 1387 شفاهى
11 طراحی و اجرای بسته آموزشی فیزیولوژی پزشکی دومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 1387 پوسترى
:: ::