اعضا - حسن یاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن یاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 - مقایسه دوز کامل BCG با نصف دوز آن توام با نصف دوز میتومایسین C داخل مثانه ای در مبتلایان به تومور سطحی مثانه مجله پژوهنده دانشگاه شهید بهشتی مقاله کامل
2 - بررسی تغییرات پارامترهای مایع منی در مردان با سنگ حالب تحتانی درمان شده با ESWL – مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مقاله کامل
3 - مقایسه گلیسین 5/1% و آب استریل به عنوان محلول شستشو در عمل جراحی TURP – نشریه جراحی ایران مقاله کامل
4 - مقایسه گلیسین 5/1% و آب استریل به عنوان محلول شستشو در عمل جراحی TURP – نشریه جراحی ایران مقاله کامل
5 - بررسی و مقایسه نتایج استفاده از دو روش Tul و ESWL در درمان سنگ های حالب فوقانی – کنگره ارولوژی مقاله کامل
:: ::