اعضا - حسن یاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن یاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 طی دوره پزشکی عمومی در بهترین دانشگاه علوم پزشکی کشور یعنی دانشگاه تهران
2 طی دوره تخصص ارولوژی در قطب ارولوژی کشور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3 طی دوره فلوشیپ پیوند کلیه در قطب ارولوژی کشور
4 انجام اکثریت اعمال جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی در زمینه های مختلف مثل ارولوژی عمومی، ارولوژی اطفال، ارولوژی زنان، اندویورلوژی، اونک
:: ::