اعضا - حسن یاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن یاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی و مقایسه نتایج استفاده از دو روش سنگ شکنی TUL,ESWL در درمان سنگ های حالب فوقانی تکمیل شده -
2 بررسی ارتباط پر فشاری خون با هماچوری در بیماران مبتلا به BPH تکمیل شده -
3 مقایسه و بررسی نتایج استفاده و عدم استفاده از درن در بیماران پیوند کلیه تکمیل شده -
4 بررسی فراوانی انواع اختلالات ادراری در زنان دیابتی مراجعه کننده به مراکز درمانی تکمیل شده -
5 ارزیابی نتایج ترمیم هیپوسپادیاس به روش اسنودگراس تکمیل شده -
6 تعیین کانسرهای مخفی در نمونه های حاصل از TURP تکمیل شده -
7 مقایسه تاثیر تامسولوسین ایرانی و خارجی در دفع سنگ های حالب تحتانی تکمیل شده -
8 بررسی ارتباط بین ED و عوارض ماکرو اسکولار و میکرو اسکولار در مردان دیابتی تیپ ΙΙ تکمیل شده -
9 مقایسه TUL در سنگ های حالب تحتانی با استفاده یا عدم استفاده از سوند دابل جی تکمیل شده -
10 مقایسه تزریق فول دوز BCG با نصف دوز از BCG و میتومایسین C در تومورهای سطحی مثانه تکمیل شده -
11 مقایسه گلیسین 5/1 % و آب استریل به عنوان محلول شستشو در TURP تکمیل شده -
12 بررسی PSA قبل و بعد از انجام TURP تکمیل شده -
13 بررسی Free PSA بعد از انجام TURP تکمیل شده -
14 تعیین مقدار فلزات سنگین (مس، سرب، روی و کادمیوم) در نمونه سنگ های کلیوی و خون بیماران تکمیل شده -
15 مقایسه سطح سرمی فلزات سنگین (سرب، روی، مس و کادمیوم) در بیماران مبتلا به سرطان پروستات و افراد سالم تکمیل شده -
16 - مقایسه مزایا و عوارض ناشی از خروج استنت حالب در بیماران پیوندکلیه بر اساس زمان های مختلف تکمیل شده -
:: ::