اعضا - حسن یاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن یاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
تاييديه‌ها و مجوز‌ها
# عناوین صلاحیت‌ها و اعتبارنامه‌ها توضیحات
1 تاییدیه از جناب آقای دکتر سیم فروش و قطب ارولوژی ایران و سایر اساتید ارولوژی
2 تاییدیه جناب آقای دکتر سیم فروش در راه اندازی و انجام پیوند کلیه در زنجان و ...
:: ::