اعضا - مهدی حسینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی حسینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Echocardiographic assessment of pulmonary arteries pulsatility index in Fontan circulation رضا شعبانیان- مهدی حسینی-میرزا آقاییان Journal of cardiovascular ultrasound 2015 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::