اعضا - محمدحسین پورمعماری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدحسین پورمعماری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 اضطراب و آرامسازی 1374
2 تئوری پرستاری در بالین 1374
3 بیماران بخش مراقبت ویژه و مداخلات پرستاری 1374
4 بیماران سرطانی و مداخلات پرستاری 1388
5 فناوری اطلاعات و مراقبت های بهداشتی 1388
:: ::