اعضا - سیده سمیه صدیقیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سیده سمیه صدیقیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 تهیه و ارزیابی نانو کامپوزیت اکسید گرافن- مگنتیت حامل کورکومین دکتر حمیدی، دکتر رستمی زاده، دکتر صدیقیان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی در حال اجرا -
2 تهیه و شناسایی برون تن نانو کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت-مگنتیت به عنوان حامل داروی کورکومین دکتر صدیقیان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی در حال اجرا -
3 تهیه و بررسی ویژگی های مایسل های پلیمری مغناطیس حاوی ناپروکسن به منظور دارورسانی هدفمند به مغز و عبور از سد BBB دکتر حمیدی، دکتر رستمی زاده، دکتر کرمی، دکتر صدیقیان، دکتر حسینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی تکمیل شده -
:: ::