اعضا - سیده سمیه صدیقیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سیده سمیه صدیقیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 بیو سرامیک های معدنی برای ترمیم استخوان و دارورسانی
2 بیو فلزات
3 بیو کامپوزیت های پلیمری
4 کامپوزیت های بر پایه گرافن
5 تهیه مواد مزوپور سیلیکایی برای دارورسانی
6 نانو بیو سامانه های دارورسان
7 سنتز چارچوبهای آلی-فلزی برای دارورسانی
8 سنتز نانو کامپوزیت ها در جذب آلاینده های آب
:: ::