اعضا - مهدی توکلی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی توکلی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
مهدی توکلی زاده مدرک دکترای حرفه ای داروسازی و همچنین دکترای تخصصی خود را در دانشگاه علوم پزشکی تهران و به ترتیب در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۳ اخذ کرده است. ایشان تجربه دو دوره فرصت مطالعاتی در دانشکده داروسازی دانشگاه وین اتریش در سال ۲۰۱۱ را نیز در رزومه خود دارد. در حال حاضر نامبرده مدیر گروه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.
:: ::