اعضا - مهدی توکلی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی توکلی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 گیاهان دارویی عملی و نظری دانشکده داروسازی
2 فارماکوگنوزی عملی و نظری دانشکده داروسازی
3 کشت بافت گیاهی دانشکده داروسازی
:: ::