اعضا - مهناز افشین جو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم مهناز افشین جو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 ابررسی مشجصات مبتلابه اختلالات کلیوی بستری دربخش اطفال بیمارستان ولیعصر مهنازافشین جو----معصومه نمدیان کنگره کودکان زاهدان 1381 پوسترى
2 بررسی مشخصات دموگرافیک زندانیان زن دراستان زنجان مهنازافشین جو----محمدرضا حمزه پور کنگره سلامت زنان(ارومیه) 1380 پوسترى
:: ::