اعضا - محمدرضا مهراسبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا مهراسبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 پمپهای سانتریفوژ در تاسیسات آب و فاضلای محمد رضا مهراسبی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390 1 تالیف
:: ::