اعضا - محمدرضا مهراسبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمدرضا مهراسبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
اینجانب متولد 1343 در گلپایگان هستم تا پایان اخذ دیپلم در این شهر بوده و سپس در کنکور سال 1362 که تقریبا اولین کنکور سراسری بعد از انقلاب فرهنگی بود شرکت کردم ودر رشته بهداشت حرفه ای دانشگاه تهران پذیرفته شدم در بهمن 1362 مشغول به تحصیل و در سال 1367 لیسانس گرفته و جهت گذراندن طرح نیروی انسانی در مرکز بهداشت قم مشغول به کار شدم. در سال 1369 رتبه سوم آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط شدم واز دانشگاه تربیت مدرس در سال 1372 فارغ التحصیل و سپس در دانشگاه علوم پزشکی زنجان به عنوان عضو هیات علمی مشغول به کار شدم. در سال 1375 در دوره دکتری رشته بهداشت محیط در دانشگاه تهران پذیرفته ودر سال 1381 فارغ التحصیل و تا کنون دردانشگاه علوم پزشکی زنجان عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط بوده ام از سال 1379 تا 1384 رئیس دانشکده بهداشت و پیراپزشکی از 1384 تا 1385 معاون پشتیبانی دانشگاه و از 1387 تا کنون (1389) مجددا رئیس دانشکده هستم.
:: ::