اعضا - آذر آوازه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آذر آوازه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 قدردانی ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی 1393
2 دریافت تقدیر و تشکر از مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان اقای دکتر حسین جعفری 1395
3 لوح تشویق مشترک از رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور اقای دکتر محمد رئیس زاده و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشی 1394
4 لوح تقدیر و تشکر از رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایجرود جناب اقای دکتر مسعود حسینلو 1394
5 رتبه اول در رشته نقد و بررسی کتاب در بین اساتید کشور در بیست و دومین جشنواره قرذان و عترت 1396
6 لوح تقدیر ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر بیگلری بابت حضور فعالانه در عرصه های مختلف دانشگاه و ارتقا، دانشگاه 1393
7 لوح تقدیر و تشکر از مدیر کل امور بانوان و خانواده اسانداری سرکار خانم بلوری 1393
8 رتبه اول پژوهشی در بین اساتید کشور در بیست و یکمین جشنواره ق5ران و عترت 1395
9 دریافت تقدیر و تشکر از معاونت آموزشی جناب اقای دکتر شغلی 1384
10 دریافت تقدیر و تشکر از معاونت محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر سعادتی 1387
11 دریافت تقدیر و تشکر از مسئول سازمان تبلیغات اسلامی حجت السلام علی دشتکی به عنوان فعال فرهنگی 1389
12 دریافت تقدیر و تشکر از مدیر کل امور بانوان و خانواده استان سرکار خانم دکتر صفری 1388
13 دریافت تقدیر و تشکر از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زنجان در دو مرحله 1388 و 1387
14 دریافت تقدیر و تشکر از رییس سازمان بنیاد شهید زنجان جناب آقای حاج علی اکبری 1387
15 دریافت تقدیر و تشکر رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی دکتر خسرو جدیدی 1387
16 دریافت تقدیر و تشکر از فرماندار زنجان در دو مرحله ( جناب آقایان مهندس عباس راشاد و مهندس ضیایی ) سالهای 89 و 88
17 دریافت تقدیر و تشکر از استاندار وقت جناب اقای انصاری 1393
18 دریافت تقدیر و تشکر از استاندار وقت جناب اقای دکتر رئوفی نژاد 1391 و 1392
19 دریافت لوح تقدیر بابت پژوهشگر برتر استان از استاندار وقت 1392
:: ::