اعضا - آذر آوازه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آذر آوازه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 حکمت های بهداشتی وضو و ارتباط آن با آدمک حسی مغز آذر آوازه ، زینب قهرمانی ، سودابه مهدیزاده، دکتر محمد تقی خدادادی دکتر داود حسنی ، سهیلا ربیع سیاهکلی دومین همایش سراسری قرآن پژوهی و طب 2-4 اسفند 90 زنجان 90 شفاهى
2 بررسی تاثیر آوای قرآن بر اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر زنجان در سال 1390 فاطمه قربانی ، زهرا قربانی ،آذر آوازه همایش سراسری قرآن پژوهی و طب 2-4 اسفند 90 زنجان 90 پوسترى
3 تقوا؛ عنصری اساسی و لازم برای زندگی سالم؛ در قرآن زینب قهرمانی ، آذر آوازه ، فریده اسدی ، سهیلا ربیع سیاهکلی همايش سراسری قرآن پژوهی و طب 2-4 اسفند 90 زنجان 90 پوسترى
4 بررسی تاثیر آموزش مدون بر همسران بیماران دیابتی اذر آوازه ،امیر واحدیان عظیمی ، تقیلو ، باقری ، قاسمی گنگره سراسری دیابت زابل 1389 پوسترى
5 بررسی شیوع چاقی شکمی در زنان بالای 15 سال زنجان آذر آوازه - الهه احمد نیا - هادی احمد نیا گنگره بین المللی سندرم متابولیک زنجان 26-28 خرداد 1389 پوسترى
6 بررسی دانش نگرش و عملکرد زنان در خصوص تغذیه و ورزش آوازه - جعفری - ربیع -مظلوم زاده گنگره بین المللی سندرم متابولیک زنجان 26-28 خرداد 1389 پوسترى
7 بررسی تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر سبک زندگی بیماران دیابتی آذر آوازه ، امیر واحدیان عظیمی ، منیره الحانی ، گنگره سراسری دیابت 1389 شفاهى
8 تاثیر اخذ رضایت آگاهانه بر میزان اضطراب خانواده های بیماران بستری در مراکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر سهیلا ربیع - آذر آوازه - فریدون اسکندری گنگره سراسری اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشگی ایلام 1387 شفاهى
9 تاثیر اخذ رضایت آگاهانه بر میزان اضطراب بیماران بستری در مراکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر آذر آوازه - سهیلا ربیع - فریدون اسکندری گنگره سراسری اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشگی ایلام 1387 شفاهى
10 بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي فرزندان زنان شاغل و غير شاغل شهرستان زنجان- 1385 سهیلا ربیع - آذر آوازه - فریدون اسکندری دومین همایش ارتقاء سلامت زنان با محور خانواده سالم 1386 پوسترى
11 بررسی میزان و نوع اشتباهات دارویی پرسنل پرستاری شاغل در بمراکز آموزشی درمانی شهر زنجان آذر آوازه - سهیلا ربیع - فریدون اسکندری دومین گنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی پرستاری و مامایی 1386 شفاهى
12 بررسی مشخصات کودکان مبتلا به آنمی بستری در بخش اطفال بیمارستان ولی عصر زنجان 1385 اذر آوازه- نسرین جعفری - مهناز افشین جو - منصوره موسوی همایش سراسری دانشجویی سلامت جامعه پرستاری 1385 شفاهى
13 بررسی عوامل مرتبط و نمودهای بالینی مالتیپل اسکلروزیس در بیماران بستری در بخش های بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1385 اذر آوازه- نسرین جعفری - مهناز افشین جو - منصوره موسوی همایش سراسری دانشجویی سلامت جامعه پرستاری 1385 شفاهى
14 بررسی فرآیند مدیریت بحران در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان آذر آوازه - نسرین جعفری گنگره سراسری پیشگیری از آسیب ها و ارتقتء ایمنی در حوادث و بحران 1385 شفاهى
15 بررسی توانمندی ها و محدودیت های بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در مدیریت بحران آذر اوازه - نسرین جعفری مدیریت بحران. دانشکده پیراپزشکی زنجان 1385 شفاهى
16 تاثیر ماساژ بر علائم حیاتی بیماران کمایی بستری در بخش مراقبت های ویژه فاطمه حاجی حسینی - نسرین الهی - عبدالعلی شریعتی - اذر اوازه چهارمین گنگره بین المللی مراقبت های ویژه پزشکی مهر ماه 1384 1384 پوسترى
17 بررسی نحوه ساکشن در بیماران دارای لوله تراشه و تراکئوستومی بستری در بیمارستانهای وابسته با دانشگاه علوم پزشکی زنجان مریم محمدی - آذر آوازه هفتمین گنگره تحقیقات پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور 1384 پوسترى
18 بررسی دیدگاههای دانشجویان اتاق عمل در مورد موانع موجود در آموزش بالینی آذر آوازه - صدیقه کمالی - فریبا رشیدی همایش سراسری آموزش در پرستاری 1384 پوسترى
19 بررسی نظرات کادر آموزش پرستاری در خصوص تغییر نظام آموزش پرستاری نسرین الهی - بهمن دشت بزرگی - آذر آوازه همایش سراسری آموزش در پرستاری 1384 شفاهى
20 بررسی میزان استفاده مربیان آموزشی از سایت اینترنت صدیقه کمالی- آذر آوازه - فریبا رشیدی همایش سراسری آموزش در پرستاری 1384 پوسترى
21 آنمی سیکل سل آذر آوازه - فروزان آتش زاده شوریده همایش سراسری پرستاری بیماریهای خون 1375 شفاهى
:: ::