اعضا - آذر آوازه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آذر آوازه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 ارتباط کیفیت خواب با کیفیت زندگی در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی مراجعه کننده به بیمارستان بقیه اله (عج) تهران سودابه مهدیزاده - سالاری- عبادی - اصلانی - نادری- اوازه - عباسی فصلنامه پایش جهاد دانشگاهی مقاله کامل
2 بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد زنان در خصوص تغذيه و ورزش و ارتباط آن باعوامل خطر بيماري هاي قلبي- عروقي آذر آوازه - نسرين جعفري- سهيلا ربيع سياهکلي- سعيده مظلوم زاده دانشگاه علوم پزشکی زنجان مقاله کامل
3 بررسی اضطراب خانواده های بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه سهیلا ربیع سیاهکلی - طاهره خالق دوست محمدی - محمد حسین پورمعماری-فریدون اسکندری- - آذر آوازه دانشگاه علوم پزشکی زنجان مقاله کامل
4 بررسي مقايسه‌اي تاثير دگزامتازون وريدي با بودسونايد استنشاقي در کاهش استريدور دکتر مهدي احمدي نژاد- دکتر محمد تقي خدادادي، عصمت نوحي، آذر آوازه ( نويسنده مسئول ) مجلـه‌ي علمـي، پژوهشـي دانشـگاه علــوم پزشـکي زنجــان مقاله کامل
5 Evaluation of the Effect of Reciting the Word “Allah” on the Pain and Azar Avazeh*, Fatemeh Ghorbani, Amir Vahedian Azimi , Soheila Rabi’i Siahkali , Mohammad Quran Med.2011;1(2):36-39. DOI: 10.5812/quranmed.4973 مقاله کامل
:: ::