اعضا - آذر آوازه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آذر آوازه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي تاثير نيتروگليسيرين موضعي بر ميزان بروز و شدت فلبيت ناشي از كاتترهاي وريدي اذر آوازه - نسرين الهي - مرضيه اسدي ذاكر- دكتر عبدالرحمن راسخ - فاطمه حاجي حسيني دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان تکمیل شده 1382
2 بررسي نحوه ساكشن راههاي هوايي در بخش مراقبت ويژه ( ICU ) بيمارستانهاي آموزشي زنجان فاطمه محمدي - انصاري- آوازه مركز تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان تکمیل شده 1385
3 بررسی علل زمينه ساز خطاهای دارویی در بین پرستاران شاغل در مراكز آموزشي و درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زنجان در سال 1387 اذر اوازه - علی آقاجانلو دانشگاه علوم پزشکی بیمارستانهای آموزشی در حال اجرا -
4 تاثیر آرام سازی پیش رونده عضلانی بر عزت نفس ، استرس درک شده و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی : کارآزمایی بالینی تصادفی شده امیر واحدیان عظیمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تهران تکمیل شده 1393
:: ::