اعضا - آذر آوازه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آذر آوازه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
معرف‌ها
# اسامى نشانى و شماره تماس
1 آقای دکترسید زین العابدین صفوی معاونت اسبق فرهنگی دانشجویی
2 جناب آقای مهدی موسایی فرد معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه
3 جناب اقای دکتر داود حسنی مشاور رئیس دانشگاه و رئیس دفتر ریاست
4 جناب اقای دکتر سروری رئیس دانشگاه و قائم مقام وزیر در استان
:: ::