اعضا - نسرین جعفری ور جوشانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین جعفری ور جوشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 پرستاری بهداشت جامعه (2) سیده وحیده حسینی- نسرین جعفری سالمی 1388 3 تالیف
2 پرستاری بهداشت جامعه (3) سیده وحیده حسینی- نسرین جعفری- نیره سلمانی- مهین روحانی سالمی 1388 تالیف
3 پرستاری بهداشت جامعه (1) سیده وحیده حسینی- نسرین جعفری سالمی 1387 3 ترجمه
:: ::