اعضا - نسرین جعفری ور جوشانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین جعفری ور جوشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
نسرین جعفری ورجوشانی  عضو هیآت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان است. وی 17 سال سابقه تدریس در رشته پرستاری دارد. در طول مدت خدمت خود به مدت 1 سال از 2014 لغایت 2015 و مجددا از ۲۰۱۸ تا کنون بعنوان مدیر گروه پرستاری سلامت جامعه در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مشغول به کار است. تحصیلات پرستاری وی شامل علوم پزشکی زنجان(مقطع کارشناسی)،تربیت مدرس(مقطع ارشد) و علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(دکترا) می باشد. در مقطع ارشد رتبه 1 آزمون ورودی را کسب نموده است. علائق تحقیقاتی وی شامل سبک زندگی، کیفیت زندگی، سلامت خانواده، سلامت نوجوانان و بیماری های مزمن می باشد. تاکنون راهنمایی 9 و مشاوره بیش از 10 پایان نامه دانشجویی را بر عهده داشته است. فعالیتهای پژوهشی وی شامل انتشار ده ها مقاله علمی پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی است.  تالیف و ترجمه کتاب پرستاری بهداشت جامعه لانکستر در 3 جلد از فعالیت های علمی وی بوده است.
:: ::