اعضا - نسرین جعفری ور جوشانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین جعفری ور جوشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 توانمندی و اشتراکات فرهنگی عوامل اصلی برقراری ارتباطات مؤثر بین حرفه ای نسرین جعفری، محمدعلی حسینی- حمیدرضا خانکه- فضل اله احمدی اخلاق و فرهنگ 1393 شفاهى
2 یادگیری مبتنی بر خدمت، فرصتی بی نظیر در یادگیری علوم پزشکی نسرین محمدعلی حسینی، فرشته نجفی، محمد غلامی دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی 1390 پوسترى
3 جایگاه آموزش مجازی در آموزش مداوم پزشکی نسرین محمدعلی حسینی، فرشته نجفی، محمد غلامی دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی 1390 پوسترى
4 جایگاه پرستاری حرفه ای و حرفه پرستاری در نظام سلامت نسرین جعفری، مسعود فلاحی خشکناب جایگاه پرستاری حرفه ای و حرفه پرستاری در نظام سلامت 1390 شفاهى
5 دانشگاه و بهره وری محمدعلی حسینی، نسرین جعفری، فرشته نجفی، محمد غلامی کنگره سراسری سلامت دانشگاه ها 1390 شفاهى
6 دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده فرشته نجفی، محمدعلی حسینی، نسرین جعفری، محمد غلامی کنگره سراسری سلامت دانشگاه ها 1390 پوسترى
7 بررسی آگاهی و عملکرد والدین کودکان6-4 ساله در مورد مسائل ایمنی در منزل منیژه نجاتی، نسرین جعفری شانزدهمین کنگره بین المللی جامعه ایمن 1386 شفاهى
8 بررسی مشخصات کودکان مبتلا به آنمی در بیمارستان ولیعصر(ع) مهناز افشین جو، نسرین جعفری، آذر آوازه، مریم محمدی همایش سلامت، جامعه، پرستاری 1385 شفاهى
9 بررسی عوامل مرتبط و نمودهای بالینی ام اس در بیماران بستری آذر آوازه، نسرین جعفری، مهناز افشین جو، منصوره موسوی همایش سلامت، جامعه، پرستاری 1385 شفاهى
10 بررسی فرایند مدیریت بحران در بیمارستان های آموزشی آذر آوازه، نسرین جعفری کنگره سراسری پیشگیری از آسیب ها و ارتقا ایمنی 1385 شفاهى
11 تاثیر مشاوره با خانواده در نحوه مصرف دارو نسرین جعفری، منیره انوشه، فضل اله احمدی، مژگان اقوامی پانزدهمین کنگره قلب و عروق ایران 1385 شفاهى
12 بررسی آگاهی، عملکرد و میزان آمادگی مراکز درمانی زنجان در حوادث غیر مترقبه مژگان السادات اقوامی،سکینه پالزی، نسرین جعفری، شهزه اسدی اولین كنگره سراسري پيشگيري از آسيب ها و ارتقاء ايمني در حوادث 1385 پوسترى
13 ارزیابی کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب مهناز افشین جو، سمیه عبداللهی، نسرین جعفری، نسرین حنیفی ششمین همایش علمی اعصاب کودکان ایران 1385 پوسترى
14 تاثیر مشاوره در BMIزنان نسرین جعفری، منیره انوشه، فضل اله احمدی بهداشت زنان 1384 شفاهى
15 تاثیر مشاوره با خانواده بر سبک زندگی نسرین جعفری، منیره انوشه، فضل اله احمدی جشنواره آسیایی سلامت خانواده 1384 پوسترى
16 بررسی کیفیت ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری نسرین جعفری، مهین روحانی، نسرین حنیفی همایش سراسری آموزش در پرستاری و مامایی 1384 پوسترى
17 تاثیر مشاوره با خانواده بر عملکرد خانواده زنان مبتلا به پرفشاری خون نسرین جعفری، منیره انوشه، فضل اله احمدی چهارمین کنگره سراسری پرستاری و مامایی با رویکرد ارتقای سلامت 1384 شفاهى
18 نیاز سنجی دوره های بازآموزی پرستاران در بیمارستان ولیعصر(ع نسرین حنیفی، نسرین جعفری، ناهید کامکار همایش سراسری آموزش در پرستاری و مامایی 1384 پوسترى
19 تزریق فراورده های خونی نسرین جعفری، دکتر منیره انوشه ایمونولوژی 1383 شفاهى
20 تاثیر مشاوره با خانواده بر فشارخون نسرین جعفری، منیره انوشه، فضل اله احمدی مشاوره و جامعه سالم 1383 پوسترى
:: ::