اعضا - نسرین جعفری ور جوشانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین جعفری ور جوشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 A comparative study of uncertainly and coping strategies of patients with multiple sclerosis for members and nonmembers in peer groups شهلا بیگلر، نسرین حنیفی، نسرین جعفری ورجوشانی Health care for women international 1398 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 کیفیت خدمات پرستاری مرکز دیالیز بیمارستان ولیعصر زنجان از دیدگاه پرستاران و بیماران با استفاده از مدل سروکوال زینب بختیاری- نسرین حنیفی- کورش امینی- نسرین جعفری نشریه پرستاری ایران 1397 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 بررسی مقایسه ای میزان بکارگیری مهارت های مقابله ای در بیماران مبتلا به ام اس عضو و غیر عضو در گروه همتایان شهلا بیگلر، نسرین حنیفی، نسرین جعفری ورجوشانی، کوروش کمالی پژوهش پرستاری 97 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 Tumultuous Atmosphere (Physical, Mental), the Main Barrier to Emergency Department Inter-Professional Communication نسرین جعفری- محمدعلی حسینی- حمیدرضا خانکه- فضل اله احمدی Global Journal of Health Science 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 توانمندی و اشتراکات فرهنگی عوامل اصلی برقراری ارتباطات مؤثر بین حرفه ای سرین جعفری- محمدعلی حسینی- حمیدرضا خانکه- فضل اله احمدی تحقیقات کیفی در علوم سلامت 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 نقش سرمایه اجتماعی دانشگاهی در تسهیل آموزش بالینی محمد غلامی- محمدعلی حسینی- سادات سید باقر مداح- نسرین جعفری- فرشته نجفی گام های توسعه در آموزش پزشکی 1392 نامه به سردبیر نامه به سردبير
7 کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت مزمن سودابه مهدی زاده- محمدسالاری- عباس عبادی- جعفراصلانی- نسرین جعفری پژوهش پرستاری 1390 مقاله کامل
8 بررسی ارتباط عوامل خطر بیماریهای قلبی ،عروقی با ورزش وتغذیه در زنان آذر آوازه- نسرین جعفری- سهیلا ربیعی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 تاثیر بکارگیری الگوی مراقبت پیگیر بر کیفیت خواب مصدومان شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی سودابه مهدی زاده- محمدسالاری- عباس عبادی- جعفراصلانی- زینب نادری-نسرین جعفری حیات 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 بررسی تاثیر مشاوره با خانواده بر شاخص توده بدنی نسرین جعفری- منیره انوشه- فضل اله احمدی-سودابه مهدی زاده علمی پژوهشی اردبیل 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 علل صدمات در نوجوانان مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شفیعیه زنجان رقیه حاتمی- نسرین جعفری- پوران اکبری- رافت کاظم زاده 1387 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
12 آموزش در آسم نسرین جعفری- مژگان اقوامی- مرتضی ترابی فصلنامه ایمونولوژی 1384 چکیده مقاله مقالات مروري
13 آسم در بارداری نسرین جعفری- مژگان اقوامی- مرتضی ترابی فصلنامه ایمونولوژی 1384 چکیده مقاله مقالات مروري
14 بررسی تاثیر مشاوره با خانواده بر کنترل فشار خون زنان نسرین جعفری- منیره انوشه- فضل اله احمدی- معصومه نمدیان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1383 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::