اعضا - نسرین جعفری ور جوشانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین جعفری ور جوشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی تاثیر مشاوره با خانواده بر سبک زندگی و فشارخون بیماران مبتلابه فشارخون بالا نسرین جعفری، دکتر منیره انوشه، دکتر فضل اله احمدی دانشگاه تربیت مدرس تهران زنجان تکمیل شده 1383
2 تبیین فرایند ارتباطات بین حرفه ای در اورژانس نسرین جعفری، دکتر محمدعلی حسینی، دکتر حمیدرضا خانکه، دکتر فضل اله احمدی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی زنجان تکمیل شده 1393
:: ::