اعضا - ساناز فیاضی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم ساناز فیاضی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مسئول مادر و کودک بیمارستان فاطمیه میاندواب معاونت درمان آذربایجان غربی 90 91
2 مامای مسئول زایمان بیمارستان خصوصی درجه یک بهمن تهران 91 93
3 مامای مسئول زایمان یمارستان شهیدبهشتی مراغه 93 93
4 عضو کمیته بررسی مرگ و میر مادران بیمارستان فجر ماکو 93 94
5 عضو هیئت علمی مامایی دانشگاه آزاد چالوس 94 94
6 عضو هیئت علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 94 97
7 مدیر اجرایی مجله مجله PCNM 95 97
:: ::