اعضا - ساناز فیاضی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم ساناز فیاضی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 تعیین کننده های اجتماعی سلامت
2 حمایت اجتماعی 95
3 نگرش جامعه سلامت 91
4 بارداری نوجوانان 96
:: ::