اعضا - ساناز فیاضی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم ساناز فیاضی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 واحد تئوری باردرای و زایمان 1 و 2 دانشگاه آزاد چالوس 94
2 واحد تئوری نوزادان دانشگاه آزاد چالوس 94
3 واحد تئوری بهداشت مادر و کودک دانشگاه آزاد چالوس 94
4 کارآموزی بارداری و زایمان
5 کارآموزی بیماری های زنان
6 کارآموزی بهداشت مادر و کودک
:: ::